El Consell de ministres ha aprovat una nova pròrroga de la suspensió dels desnonaments hipotecaris, estenent la protecció fins al 2028 per a col·lectius vulnerables. Aquesta mesura afecta famílies en situació de vulnerabilitat, com ara famílies nombroses, unitats monoparentals i aquelles amb membres en situació de dependència. Segons estimacions de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), al voltant de 30.000 famílies es beneficiaran d’aquesta extensió.

Els requisits per a poder acollir-se a aquesta pròrroga inclouen un llindar d’ingressos anuals de 25.200 euros.  També s’exigeix l’acreditació d’una alteració significativa en les circumstàncies econòmiques en els quatre anys anteriors a la sol·licitud de suspensió del desnonament. A més, s’ha de provar que la càrrega hipotecària representa més del 50% dels ingressos familiars nets, i el préstec ha d’estar vinculat a l’únic habitatge en propietat del deutor.

Aquesta nova pròrroga, aprovada mitjançant el Reial Decret Llei 1/2024, té com a objectiu mantenir la protecció dels deutors i les seves famílies en situació de vulnerabilitat, evitant la seva exclusió social. La mesura, que es va aprovar per primera vegada durant la crisi financera del 2008, ha anat adaptant-se a les successives circumstàncies, com la pandèmia de la COVID-19 i la guerra d’Ucraïna.

Des del Govern, s’ha destacat la necessitat d’aquesta pròrroga per continuar protegint els col·lectius més vulnerables davant de la incertesa econòmica i l’increment de la càrrega financera que suposa l’habitatge habitual. La mesura, que ja ha entrat en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat el 15 de maig de 2024, suposa una continuïtat en les polítiques de suport davant de situacions de crisi, refermant el compromís del Govern amb la protecció dels col·lectius vulnerables i la seva lluita contra l’exclusió social.

Per a més informació contacta amb nosaltres.

www.feliuconsultors.com

× En què et podem ajudar?