Una comunitat de propietaris i/o administrador de finques en tractar dades personals de propietaris (com el número, els cognoms, l’adreça o el correu electrònic) ha de complir la normativa de protecció de dades i les obligacions de la comunitat, i signar un contracte que contesa les respectives clàusules de protecció de dades.

Algunes de les obligacions que ha de complir són:

  • La creació del registre d’activitats de tractament:
  • Complir con el dret d’informació.
  • Atendre els drets de protecció de dades.
  • Determinar la legitima dels tractaments.

Pues bé, tant de la comunitat de propietaris com de l’administrador de finques, estan obligats a realitzar un registre intern de les activitats del tractament, con el contingut de l’article 30 del RGPD, el registre del qual serà intern però l’Agència podrà demanar-ho en qualsevol moment. Així i tot, en tractar-se de dades que no somio d’alt risc, no serà necessari realitzar una anàlisi de riscos ni nomenar un delegat de protecció de dades.

Per el que respecta als propietaris de la comunitat, només podran tenir accés a aquests documents per a obtenir una finalitat, per el que les dades no podran utilitzar-se per a un altre objectiu diferent que no sigui per al qual s’hagi recollit al principi.

Per a acabar, per un costat, per el que respecta als propietaris morosos, es podrà posar una queixa en el tauler d’anuncis sempre que abans s’hagi intentat avisar a la persona con una notificació por correu, en caixetí o mitjançant intranet. Només en aquest cas es podrà posar aquest avís en qualsevol lloc visible de la comunitat perquè l’afectat pugui veure’l. I por l’un altre costat, es podran instal·lar càmeres de vídeo en els espais comunitaris sempre que sigui una decisió acordada abans por la Junta de Propietaris. Mai es podrà instal·lar càmeres de vídeo vigilància sense el consentiment d’aquests.

Per a més informació contacta amb nosaltres.

× En què et podem ajudar?