Ha entrat en vigor la Llei 10/2022, de 14 de juny, per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Són tres els motius de la present normativa:

 1. La greu deterioració del parc edificatori i de l’habitatge en particular.
 2. La necessitat de respondre àgilment als reptes nacionals i europeus en matèria de rehabilitació edificatòria.
 3. Oportunitat de destinar a curt termini un important volum de recursos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Principals canvis

 • La nova norma inclou modificacions en la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre la propietat horitzontal, aplicable a les obres de rehabilitació que contribueixin a la millora de l’eficiència de l’edifici o la implantació de fonts d’energia renovable d’ús comú.
 • S’estableix que els costos de tals obres o actualitzacions, tindrà consideració de despeses generals
 • Modificació en les obligacions del propietari
 • Modificacions en el règim de l’impagament de les despeses comunes

 

Morositat com a objectiu

 • Dota a les comunitats de propietaris de capacitat sancionadora, legitimant-les per a sancionar al morós privant-li de l’ús d’instal·lacions i/o elements comuns no essencials
 • Establir interessos superiors
 • Els interessos moratoris es generaran de manera automàtica des del venciment del crèdit comunitari, sense previ avís.
 • S’ha modificat la regulació del procés monitori especial de reclamació de deutes comunitaris per a la seva agilitació, permetent que es puguin reclamar deutes futurs a les vençudes en el moment de l’acord liquidatori.

 

Vol saber més informació?

Des de Feliu Consultors, gràcies als nostres experts en la matèria, t’informarem i assessorarem sobre la nova Llei de Propietat Horitzontal, com afecta la teva comunitat i les sancions a la morositat en comunitats.

Contacta amb nosaltres! 

× En què et podem ajudar?