Els vehicles de mobilitat personal, tal com estableix el Reglament General de Vehicles, són aquells vehicles d’una o més rodes, amb capacitat per a un sol ocupant i propulsats exclusivament per motors elèctrics, capaços de proporcionar al vehicle una velocitat màxima de disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Només poden estar equipats amb un seient o selló si compten amb un sistema d’auto equilibri. Aquesta definició exclou els vehicles destinats per a persones amb mobilitat reduïda.

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha elaborat el Manual de Característiques dels Vehicles de Mobilitat Personal, un document normatiu que estableix les característiques tècniques que han de complir els VMP per a circular per les vies i l’obligació que aquests vehicles hagin estat certificats pels organismes competents.

Normatives i Restriccions: 

• Està prohibida la circulació de patinets elèctrics a les voreres i en vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies i túnels urbans.

• Els conductors de patinets elèctrics estan subjectes als mateixos límits màxims d’alcohol permesos per la Llei de Seguretat Viària, així com a la prohibició de conduir sota l’influència de drogues en l’organisme.

• No es permet l’ús d’auriculars ni la manipulació de dispositius mòbils o altres dispositius mentre es condueix un patinet elèctric.

• La recent Llei de Trànsit estableix l’obligació per als conductors de VMP d’utilitzar casc de protecció, en els termes que determini la normativa corresponent.

Infraccions i Sancions Associades: 

• Conduir un patinet elèctric sota els efectes de l’alcohol i altres substàncies pot comportar una multa que oscil·la entre 500 i 1.000 €, depenent de la taxa d’alcohol, o de 1.000 € en cas de drogues. A més, en cas de donar positiu, el vehicle quedarà immobilitzat, com passa amb la resta de vehicles.

• Utilitzar el telèfon mòbil mentre es condueix un patinet o un altre dispositiu de comunicació pot resultar en una multa de 200 €. 

• Aquells que portin auriculars, condueixin de nit sense il·luminació o elements reflectants, o no portin casc en àrees on l’ordenança municipal ho estableixi com a obligatori, poden enfrontar-se a una multa de 200 €.

× En què et podem ajudar?