Deixar una societat inactiva és una opció prèvia a la liquidació i la dissolució de la mateixa.

L’empresari s’assegura una mena de letargia que es pot allargar en el temps i s’estalvia els costos que comporten tant la dissolució de la societat com els sobrevinguts per la constitució posterior, en cas que es vulgui tornar a desenvolupar l’activitat econòmica. Però no s’ha d’incórrer en l’error de pensar que per no tenir activitats està exempt de tota responsabilitat. De fet, les societats inactives estan obligades a complir certes obligacions que no s’han d’obviar si és que està pensant en aquesta opció per a la teva empresa.

A continuació és mostrarà les obligacions que has de tenir:

1. Obligacions tributaries i mercantils

  • A partir que cessi l’activitat de l’empresa no es podran emetre factures i l’IVA suportat tampoc serà deduïble. Ara bé, si la societat ha estat activa, cal calcular i presentar els impostos trimestrals.
  • Despeses deduïbles. Cal tindre en compte com comptabilitzar les despeses.
  • Impost sobre societats. Encara que la societat estigui inactiva, també continua existint l’obligació de presentar l’IS. Si al llarg del període hi va haver un temps en què la societat sí que va estar activa, caldrà presentar el model corresponent. En cas que l’empresa hagi estat inactiva tot el període, caldrà presentar com a empresa inactiva.
  • Procedir i presentar la preparació del comptes anuals al Registre Mercantil

 

2. Control tributari de les societats inactives

L’Administració té al punt de mira les societats inactives, ja que, segons l’Agència Tributària, l’abandó és massa habitual. Una actitud que considera molt perjudicial per a la gestió adequada dels recursos destinats al control d’aquests obligats tributaris.

No presentar l’impost sobre societats, no dipositar els comptes al Registre o no dissoldre la societat deixant-la inactiva “sine die” pot comportar importants sancions econòmiques. A banda de les responsabilitats per a l’administrador de què t’hem parlat en línies superiors.

A més, al llarg de l’any 2022 s’implementaran les multes per part d’Hisenda per tal de sancionar a les empreses que es declaren inactives però continuen amb la seva activitat per beneficiar-se fiscalment o que serveixin de societats pantalla per entramats fraudulents.

Vol saber més informació?

Des de Feliu Consultors, gràcies als nostres experts en la matèria, volem donar suport amb informació a les societats que han optat per la inactivitat i aclarir els dubtes i accions que s’han de realitzar.

Contacta amb nosaltres!

 

× En què et podem ajudar?