El 30 de juny passat, va entrar en vigor el Reial decret llei 5/2023 de 28 de juny. Aquest decret adopta i prorroga mesures per abordar la realitat social i econòmica dels llars en l’actual dinàmica inflacionista. S’estableix una extensió fins al 31 de desembre de 2023 de la suspensió dels procediments d’execució hipotecària i dels desnonaments per a persones i llars econòmicament vulnerables sense alternatives ocupacionals.

S’elimina la pròrroga extraordinària de sis mesos per als contractes d’arrendament d’habitatge que finalitzin a partir de l’1 de juliol de 2023.

Amb aquesta mesura, anteriorment es permetia a l’arrendatari mantenir el contracte en les mateixes condicions durant un màxim de sis (6) mesos després de rebre la notificació de finalització del contracte d’arrendament.

Es manté fins al 31 de desembre de 2023 la suspensió dels procediments de desnonament per impagament o finalització del termini, així com dels llançaments dels inquilins que puguin demostrar que es troben en situació de vulnerabilitat i no tenen cap alternativa d’allotjament.

El jutge tindrà la facultat de suspendre el llançament fins al 31 de desembre de 2023 en els casos següents: 

– Quan els propietaris siguin persones jurídiques o persones físiques titulars de més de 10 habitatges.

– Quan els ocupants es trobin en situació de vulnerabilitat i l’habitatge sigui el seu domicili habitual.

No s’aplicarà la suspensió en els casos següents:

– Si l’habitatge és la residència habitual del titular o la seva segona residència.

– Si el titular ha cedit l’immoble mitjançant contracte d’arrendament o cessió a un tercer.

– Quan l’ocupació de l’habitatge s’hagi produït amb violència sobre les persones o si s’estan realitzant activitats il·lícites dins de l’immoble.

– En els casos d’ocupacions que hagin tingut lloc després del 30 de juny de 2023.

Presentació de sol·licituds de compensació

S’amplia el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària del desnonament o llançament podran presentar la sol·licitud de compensació econòmica en el marc d’un procediment de desnonament de persones vulnerables. Això es donarà si, en un termini de tres mesos des de l’emissió de l’informe pels serveis socials, aquests no hagin pres les mesures d’allotjament adequades.

La compensació consisteix en un valor mitjà que equival al lloguer d’un habitatge a la zona on es troba, determinat a partir dels preus de referència de lloguer d’habitatges, sumat als costos corrents de l’habitatge que el propietari hagi acreditat haver assumit durant el període de suspensió acordat. Aquest període de suspensió pot anar des de l’acord inicial de suspensió fins al moment en què la suspensió sigui aixecada pel tribunal o bé fins al 31 de desembre de 2023.

No obstant això, si el valor de compensació fos superior al lloguer que el propietari estigués cobrant, la compensació consistirà en la renda que l’arrendador hagi deixat de percebre durant el mateix període, sumada als costos corrents.

Estàs afectat per aquesta nova llei? Contacta’ns al 93 875 35 20 i t’ajudarem!

× En què et podem ajudar?