La Llei 27/2011 va introduir importants modificacions en la regulació de la pensió de jubilació afectant qüestions com ara l’edat ordinària de jubilació; el càlcul de la base reguladora de la pensió i el percentatge aplicable a la mateixa; la jubilació anticipada i la jubilació parcial.

La reforma, que va entrar en vigor el 1-1-2013, va establir normes transitòries fins a la seva plena aplicació l’any 2027.

Quines són les normes per aquest 2020?

Edat de jubilació: L’edat ordinària de jubilació es fixa en 65 anys i 10 mesos sempre que s’acreditin almenys 15 anys de cotització. No obstant això, es permet accedir a la jubilació als 65 anys als qui acreditin almenys 37 anys de cotització. Aquest canvi retarda també l’edat d’accés a la jubilació anticipada en estar aquesta referenciada a l’edat ordinària de jubilació -s’exigeix una edat inferior en 4 anys a l’ordinària de jubilació quan es tracti de la jubilació anticipada forçosa, i inferior en 2 anys quan es vulgui accedir a la jubilació parcial voluntària-.

Per a accedir a la jubilació parcial anticipada l’any 2020, s’exigeix haver complert 61 anys i 10 mesos si s’acrediten almenys 35 anys de cotització, o 62 anys i 8 mesos d’edat si s’acrediten 33 anys de cotització. També hi ha canvis en la cotització del treballador jubilat parcialment. L’any 2023 el treballador jubilat parcialment haurà de cotitzar per la mateixa base que hagués correspost a jornada completa; fins llavors s’estableix un període transitori conforme al qual, durant 2020 empresa i treballador han de cotitzar pel 85% d’aquesta base de cotització (LGSS disp.trans.10a).


Quins factors  intervenen en el càlcul?

Poden intervenir diferents factors: la modalitat de jubilació que regeix, si el treballador compta amb condicions especials, com a discapacitat o cotitzacions a règims especials, si existeixen cotitzacions a temps parcial o si la jubilació és ordinària o anticipada, etc.

L’objectiu de calcular la pensió de jubilació que correspondria en base al que ja s’ha cotitzat, és disposar d’aquesta informació per a prendre decisions que ajudin a planificar la seva jubilació!

Si estàs pensant i t’agradaria rebre més informació sobre la teva jubilació i vols que t’assessorem, no dubtis en contactar amb nosaltres.

 

× En què et podem ajudar?