La transformació digital ha consolidat la facturació electrònica com una palanca essencial en el món dels negocis. Més que una simple alternativa a les antigues factures en paper, aquesta nova forma de documentació comercial no només simplifica els processos, sinó que també es converteix en una eina crucial en la lluita contra la morositat.

El passat 20 de juny es va publicar el Projecte de Reial decret pel qual es desenvolupa la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses pel que fa a la factura electrònica entre empreses i professionals, i es va obrir el termini d’audiència i informació pública per formular al·legacions, que finalitzava a data 10 de juliol de 2023. Posteriorment, i després del seu pas pel Consell d’Estat, l’ha d’aprovar el Consell de Ministres i publicar-se al Butlletí Oficial de l’Estat.

¿Què és una factura electrònica?

La factura electrònica no és només un canvi en el format del document, sinó un pas significatiu en la transformació digital dels negocis, particularment per a les petites i mitjanes empreses. Aviat, esdevindrà obligatòria en les transaccions entre empresaris i professionals a Espanya.

La diferència entre la factura electrònica estructurada i no estructurada radica en el seu format i processament. La primera utilitza un format estàndard de llenguatge XML que permet la generació automàtica a través de sistemes de facturació, mentre que la segona és similar a una imatge digital i requereix intervenció manual per a la seva gestió i processament.

Obligatorietat i Terminis

A partir de l’aprovació de la llei “Crea i Creix”, totes les empreses i autònoms hauran d’emetre factures electròniques a altres autònoms i empreses. Aquesta obligatorietat s’activarà amb l’aprovació del reglament, establint terminis concrets segons el volum d’operacions:

Les empreses amb una facturació anual superior a 8 milions d’euros, s’estima que tenen fins a l’any 2025 per adaptar-se a la Llei de Creació i Creixement, mentre que les empreses que facturen menys de 8 milions l’any, tenen fins al 2026 per complir amb els requisits de la llei sotmesa a informació pública el 20 de juny de 2023.

El desenvolupament reglamentari està reflectit en el projecte de Reial decret que amplia la llei 18/2022, de 28 de setembre, sobre facturació obligatòria entre empreses i professionals.

Beneficis de la Facturació Electrònica

Els avantatges de la facturació electrònica són varis:

  • Agilitat en els Processos: Redueix els temps de tramitació i facilita el cobrament, evitant errors humans com duplicacions o omissions.
  • Sostenibilitat Ambiental: Elimina costos d’impressió, enviament postal i consum de paper, contribuint positivament al medi ambient.
  • Millora del Servei al Client: Facilita un accés més ràpid i fàcil a les factures emmagatzemades, millorant la resposta i l’atenció al client.
  • Contribució a la Modernització: Ajuda a modernitzar l’economia i el desenvolupament de la Societat de la Informació.

Per aprofitar aquests beneficis, les empreses necessitaran programari de facturació que compleixi amb els requisits normatius i que disposi del segell de “Declaració de Conformitat”.

La facturació electrònica no només representa un canvi en la forma de generar factures, sinó que també simbolitza un pas cap a una forma més eficient, sostenible i moderna de fer negocis a Espanya.

Necessites més informació sobre com realitzar les teves factures electròniques? Contacta’ns

× En què et podem ajudar?